פרשת אמור י"ג אייר תשע"ח (28/4/2018)

השבוע

פרשת אמור

י"ג אייר תשע"ח (28/4/2018)

הדלקת נרות יציאת השבת
ירושלים 18:38 19:54
רשימת מקומות אחרים וקישורים
רשימת מקומות אחרים וקישורים קריאת שמע תפילת מנחה יקי נוימן תפילת ערבית תפילת הדרך
לוח שנה לוח שנה עברי לוח שנה ברכת המזון כניסת שבת
Valid CSS! Valid XHTML 1.1