פרשת משפטים, שקלים כ"ה שבט תשע"ח (10/2/2018)

השבוע

פרשת משפטים, שקלים

כ"ה שבט תשע"ח (10/2/2018)

הדלקת נרות יציאת השבת
רמת גן 17:01 18:01
רשימת מקומות אחרים וקישורים
רשימת מקומות אחרים וקישורים קריאת שמע תפילת מנחה יקי נוימן תפילת ערבית תפילת הדרך
לוח שנה לוח שנה עברי לוח שנה ברכת המזון כניסת שבת
Valid CSS! Valid XHTML 1.1